Een geschenk van een bedrijf

Unieke cadeau

 

Een gift van een bedrijf is een gift van het bedrijf, en is niet anders dan een gift van een goed doel. De fiscus behandelt giften van liefdadigheidsinstellingen echter als giften, niet giften van particulieren of bedrijven.

Een relatiegeschenk is een gift van een onderneming, en is niet anders dan een liefdadigheidsbijdrage of een bijdrage in natura aan een handel of bedrijf.

De Verenigde Naties verbieden de meeste vormen van het geven van cadeau’s door bedrijven, waardoor ingewikkelde en dure nalevingsvoorschriften ontstaan. De Verenigde Staten hebben dit verbod echter niet overgenomen. Zolang een formele aangifte van relatiegeschenken wordt ingediend, kan een credit worden verkregen voor de waarde van een niet-aangemeld relatiegeschenk.

De belastingvoordelen voor giften aan liefdadigheidsinstellingen worden beschouwd als “afzonderlijke factoren” ten opzichte van de beperking van de aftrekbare beroepskosten. Er is veel discussie op fiscaal gebied over de vraag of op deze voordelen een charitatieve aftrek moet worden toegepast.

Als onderdeel van de oorspronkelijke federale wet op de inkomstenbelasting was er een schenkingsrecht, ook bekend als de “Gift Tax”. Deze belasting is een middel om inkomsten te genereren dat door het Congres wordt gebruikt om illegale en oneerlijke handelspraktijken te voorkomen.

In 1791 voerde het Amerikaanse Congres een beleid van regelrechte inmenging in het begrip gift. Wanneer een koopman geld kon schenken aan een vriend om zo geen belasting te hoeven betalen aan de staat New York, werd hij beschouwd als een “tafelparasiet”, en het Congres nam de Impost-wetten aan om dergelijke praktijken te voorkomen. Impost is Frans voor “zoals het koper in het schip wordt opgegeven”, en is een bijbelse verwijzing naar een persoon die waarde opeet.

De schenkingsrecht, een indirecte methode om inkomsten te innen, heeft veel fraude en misbruik niet tegengehouden. De belasting wordt in het algemeen geïnd via het Burgerlijk Wetboek, en civielrechtelijke boetes worden door de belastingbetalers zelf betaald via de schatkist van de Verenigde Staten.

De oorspronkelijke schenkingsrecht had een basispercentage van acht procent, hoewel tegenwoordig de meeste aangiften van schenkingsrecht een verwaarloosbaar tarief van maximaal acht procent claimen door het indienen van formulier 8621. Indien de belasting vandaag zou worden toegepast op een gulle feestdag- of kerstgift, zou de toepassing van de belasting betekenen dat de belasting weer acht procent bedraagt nadat de belasting op het postkantoor is ontvangen.

Het basispercentage is herzien tot 13% en uiteindelijk 15%, en wordt vervolgens toegepast op de waarde van een markt voor schenkingsrechten. De waarde van een schenkingsmarkt is de belastbare waarde van een schenking, al dan niet bijgestaan door een werkgever of een huurder. Op basis van de jaarlijkse marktwaarde kan een schenkingsrecht worden geheven over het bedrag van een schenking, verminderd met het bedrag van de uitgestelde schenkingen dat van de belastbare rente wordt afgetrokken.

Het beleid en de procedure van de U.S. IRS

De Internal Revenue Service (IRS) heeft de bevoegdheid om een Establishment Levy (vestigingsbelasting) op te leggen.

De IRS heeft de bevoegdheid om rente te heffen op leningen die hoger zijn dan IRS dan bronnen van inkomstenbelasting rente vóór enige andere aftrek. De keuze van de heffingsrente is een kritieke factor bij het vaststellen van een vordering ten gunste van de IRS. De waarde van het geld is voor de IRS verloren gegaan als aftrekpost.

Lees meer:

Erotische speeltjes

Motor accessoires

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *